Kontakt


2U s.r.o.
Trnavská cesta č.84
811 02 Bratislava

ičo: 17315786
ičpd: SK 2020 299 732

Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1 v oddieli Sro ako vložka č. 808/B

GPS súradnice:  E 17°08'59,97"
N 48°09'51,35"

e-mail: 2U@vlajky.sk

mobil:  0905 565 828
0903 828 656

tel.: +421/ 2/ 49 20 20 90
fax: +421/ 2/ 49 20 20 91Bankové spojenie:
banka: Československá obchodná banka, a.s.
č.účtu: 4006024642/7500
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0602 4642
SWIFT: CEKOSKBX

Adresa výroby a skladu stožiarov:
2U s.r.o.
Panholec 1
902 01 Pezinok

GPS súradnice:  17°18'18" E
48°17'35" N

Mapka s popisom: 2U-PK-mapa.pdf
otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 8:00 - 16:30


Katarína Bergerová
katarina@vlajky.sk
T: 02/ 49 20 20 90
Peter Žembéry
peter@vlajky.sk
T: 02/ 49 20 20 93
Gabriela Udvardy
gabriela@vlajky.sk
T: 02/ 49 20 20 96
Zuzana Kováčiková
zuzana@vlajky.sk
T: 02/ 49 20 20 95