Betonáž kotvenia (typ S)

Sklopné kotvenie typ S je určené iba pre sklolaminátové stožiare. Dodáva sa v nezloženom stave spolu s príslušenstvom stožiara. Trojbodový systém kotvenia umožnuje dodatočnu aretáž stožiara do roviny v širokom rozsahu.

Výhody

  • Betonáž kotvenia je veľmi jednoduchá a nenáročná.
  • Možnosť dodatočne vyrovnať stožiar do roviny
  • Možné inštalovanie chemickými hmoždinkami do existujúceho betónu.
  • Pri premiestnení (presťahovaní) sa kotvenie demontuje a dokúpia sa len závitové tyče.

Výška stožiara Priemer základu Hĺbka základu
6 m 40 cm 80 cm
8 m 40 cm 90 cm
10 m 50 cm 100 cm
12 m 50 cm 120 cm


Podrobnejšie info nájdete:
Betonáž kotvenia – typ S (PDF)

1. Zloženie kotviaceho setu 2. Výkop jamy 3. Vloženie a zameranie kotviaceho setu
4. Vyplnenie jamy betónom a jeho vyzretie
5. Osadenie stožiara