Stožiar Štandard

Najjednoduchší a najekonomickejší typ stožiaru s klasickým vonkajším vedením lana, ktorým sa vlajka vyvesuje a zároveň napína.

Výhody

  • najlacnejší
  • štatisticky najmenej servisovaný typ

Nevýhody

  • možnosť jednoduchého odcudzenia alebo poškodenia vlajky
  • nevhodný pre vlajky s väčšou plochou (odklon od stožiara)
  • vlajka sa nemôže voľne otáčať po vetre okolo stožiaru
  • nie je možné inštalovať mobilné napínacie rameno

Balenie obsahuje

Pozrite si

Stiahnite siSpäť na typy stožiarov